Novi tekst – Pretresanje stana i lica

PRETRESANjE  STANA I LICA ( 77-81 ZKP)

Pretresanje stana , ostalih prostorija, odnosno lica, predstavlja radnju dokazivanja ukoliko je verovatno da ce okrivljenog uhvatiti, odnosno da ce na taj nacin predmete (oruzje, droga) krivicnog dela ili druge predmete vazne za krivicni postupak.

Da bi policija pretresla stan, potrebna je pismena naredba suda, sa obrazlozenjem (zasto pretresaju stan). Nardba se, pre pocetka pretresa, urucuje licu  kod koga ce se obaviti pretres, ukoliko lice kod koga se vrsi pretresanje stana zeli da advokat prisustvuje toj radnji, moze da obezbedi njegovo prisustvo u roku od tri sata od urucenja naredbe.

Medjutim, ukoliko se pretpostavlja oruzani otpor, neki vid nasilja ili je pocelo unistavanje dokaza u stanu ili drugoj prostoriji, pretresanje se moze obaviti I bez prethodne predaje naredbe. Vlasnik stana ce pre svega biti pozvan da dobrovoljno otvori prostorije, nakon cega ce prostorije silom biti otvorene.

Pored vlasnika stana, odnosno njegovog zastupnika , ukucana, ili suseda zakonodavac je predvideo da ce  dva punoletna gradjanina prisustvovati kao svedoci. Lice koje sprovodi pretresanje I prisutni svedoci mogu biti samo lica istog pola, kao I lice koje se pretresa.

Pretres stana  se moze snimati kamerom, odnosno pojedini predmeti se mogu fotografisati. Ako prilikom pretresa policija pronadje predmete koji imaju veze sa nekim drugim krivicnim delom za koje se gonjenje preduzima po sluzbenoj duznosti  onI  ce iste oduzeti,  te  opisani u zapisniku, a o oduzimanju predmeta ce izdati potvrdu.

Policija moze bez odluke suda izvrsiti pretres, ako :

–          Drzalac stana to sam trazi

–          Ako neko zove za pomoc

–          Radi izvrsenja odluke suda o pritvaranju ili dovodjenja okrivljenog

–          Radi neposrednog  lisenja slobode ucinioca krivicnog dela ili otlanjanja neposredne opasnosti za ljude ili imovinu.