Poziv na saradnju

Udruženje građana Pro Bono, za sada, obavlja humanitarni rad na teritoriji i u okviru pravnog sistema Republike Srbije.

Međutim, s obzirom na to da se jedan broj naših korisnika  iz zemalja u okruženju (Republika Srpska, Crna Gora, Bosna I Hercegovina, Hrvatska, kao I Makedonija)  konstantno interesuje za pravne savete sa područja tih država, ovim putem se obraćamo kolegama iz tih zamalja koji žele da deo svog vremena odvoje za ugrožene sugrađane i da im pružanjem pravnih smernica  pomognu da se lakše izborbe sa nemaštinom koja prostor “EX YU” pritiska približnom snagom.

Osim  zadovoljstva što je Vaša ruka ona koja se nalazi iznad ruke koja prima pomoć, Pro Bono Vam ne može pružiti drugu satisfakciju.