RADIM PREKO OMLADINSKE VEC 6 GODINA U ISTOJ FIRMI!SLEDUJE LI ME ZAKONSKI STALNI RADNI ODNOS? —

Postovani,

Obavljanje privremenih i povremenih poslova predstavlja rad van radnog odnosa, otuda izvršilac tih poslova nema niti po tom osnovu može steći svojstvo zaposlenog lica.

Članom 197. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) predviđeno je da poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa:
1) nezaposlenim licem;
2) zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena
3) korisnikom starosne penzije.
Jedno lice može po isteku ugovora o privremenim i povremenim poslovima, kod istog poslodavca za obavljanje drugih poslova privremenog ili povremenog karaktera, više puta u toku kalendarske godine da zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima koji ne traju duže od 120 radnih dana.

Saradnik za Radno pravo

Tatjana Nikolić dipl. pravnik