Molim Vas, da mi odgovorite, da li penzioner, koji nasledi pola kuće, posle smrti majke, mora da plati NASLEDNU TAKSU, koja je po ostavinskom rešenju 50.000.00 i kada su mu jedini mesečni prihodi penzija od 30.000,00 dinara? Da li finansijska situacija onoga ko nasleđuje utiče na iznos te takse? Da li ima svrhe tražiti bar plaćanje na rate, kada u rešenju piše da nemamo pravo žalbe? Unapred zahvalna na odgovoru,

Poštovana,

Ako ukupan iznos taksa koje je takseni obveznik dužan da plati premašuje 1/3 njegovih mesečnih primanja, sud može, na zahtev taksenog obveznika, rešenjem odrediti da taksenu obavezu izmiri u ratama i to najviše u tri mesečne rate.