Postovani, 11.2.2009. god. porodila sam se i rodila trojke. U 2009. godini nisam radila, jer sam bila na održavanju trudnoće. Porodiljsko odsustvo mi je počelo 11.02.2009. i završeno je 11.5.2009., a odsustvo sa rada radi nege deteta mi je počelo 12.05.2009. i traje do 10.02.2011. god sa obavezom da se javim na posao 11.02.2011. god. Interesuje me da li imam pravo da koristim godišnji odmor za 2009. i 2010. god. S obzirom da nisam radila ni jedan dan u protekloj i tekućoj godini i ako imam kako da ostvarim to pravo i do kada bih trebala da to pravo iskoristim ukoliko ga imam. Ukoliko nemam pravo na korišćenje godišnjeg odmora, da li imam pravo na nadoknadu zarade za vreme koje bih bila na godišnjem odmoru? Čitala sam Vaš odgovor na slično pitanje i iz njega proizilazi da sam da bih koristila godišnji odmor za 2009. god trebala da prekinem odsustvo sa rada radi nege deteta i da odmor za 2009. iskoristim do 30.6.2010. god. A šta je sa ostatkom određenog mi vremena za odsustvo sa rada radi nege deteta, koje mi je određeno do 10.2.2011? Takođe zaključujem da bih gubila pravo na ceo godišnji odmor, zašto ne bih mogla da iskoristim oba odmora po povratku na posao? Unapred zahvalna na odgovoru,

Poštovana,

Prema članu 73. Zakona o radu godišnji odmor može da se koristi u dva dela.

Ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje tri radne nedelje u toku kalendarske godine, a drugi deo najkasnije do 30. juna naredne godine.

Zaposleni koji je ispunio uslov za sticanje prava na korišćenje godišnjeg odmora, a nije u celini ili delimično iskoristio godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta – ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine.

Na osnovu gore navedenog proizlazi da ste izgubili pravo na korišćenje godišnjeg odmora za 2009. godinu, a godišnji odmor za 2010. godinu mozete da koristite do 30.06.2011.

Poslodavac je dužan da zaposlenom naknadi štetu za neiskorisceni odmor, samo ukoliko je zaposlenom uskratio pravo na odmor. U Vašem slučaju ne postoji krivica poslodavca za neiskorišćeni godišnji odmor, pa ni obaveza naknade štete po tom osnovu.

Savetujem Vam da ne prekidate odsustvo sa rada radi nege deteta, jer nakon prekida odsustva zbog korišćenja godišnjeg odmora ne možete da ostvarujete pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta.


Saradnik za Radno pravo

Tatjana Nikolić dipl. pravnik