TUŽILAŠTVO JE PODIGLO OPTUŽNICU ZA KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA IZ ČL.359 ST.4 U VEZI ST.1 KRIVIČNOG ZAKONIKA.POSLE IZVESNOG VREMENA ZBOG STUPANJA NA SNAGU NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU PROMIJENIO JE PRAVNU KVALIFIKACIJU I STAVLJ MI NA TERET ZLOUPOTREBU OVLAŠĆENJA U PRIVREDI IZ ČL. 238 ST.1 TAČ.4 KRIVIČNOG ZAKONIKA.MOLIM VAS DA MIODGOVORITE KAD ZASTAREVA OVO KRIVIČNO DELO, OD KADA TEČE ROK ZASTARELOSTI I KOJA KAZNA JE PREDVIĐENA ZA OVO KRIVIČNO DELO.HVALA UNAPRED!

Postovani,

Ovo krivicno delo zastareva u trenutku kada se navrsi 5 godina od trenutka kada ste izvrsili krivicno delo (relativna zastarelost) odnosno deset godina od izvrsenja krivicnog dela (apsolutna zastarelost).  Zastarelost pocinje da se racuna od trenutka izvrsenja krivicnog dela. Kazna za izvrsenje ovog krivicnog dela iznosi od 3 meseca do 5 godina.

Pro Bono