Postovani, Zelim da napustim sadasnju firmu i da se zaposlim u firmi koja se bavi istom delatnoscu. U sadasnjoj firmi imam potpisan aneks ugovora u cijem jednom delu se govori o zabrani konkurencije: 1. Član 18. Ugovora menja se i glasi: 1) Potpisom na ovom Aneksu ugovora o radu zaposleni potvrđuje da je nedvosmisleno upoznat da su poslovi radnog mesta radi čijeg obavljanja zasniva radni odnos – poslovi koji po svojoj prirodi podrazumevaju prenošenje na zaposlenog od strane poslodavca: – posebnih tehnoloških znanja o savremenoj opremi, alatima, sredstvima, setovima koji se primenjuju u raznim segmentima montiranja, – šireg kruga poslovnih partnera, kao i – važnih poslovnih informacija i poslovnih tajni, tako da je zaposlenom u isto vreme nedvosmisleno jasno da iste poslove ne može obavljati u svoje ime i za svoj račun, niti u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica, kako u toku trajanja radnog odnosa kod poslodavca, tako i u periodu od dve ( 2 ) godine nakon prestanka radnog odnosa kod poslodavca na celoj teritoriji Republike Srbije, (u daljem tekstu zabrana konkurencije). 2) U slucaju povrede predviđene klauzule zabrane konkurencije, zaposleni se neopozivo obavezuje da Poslodavcu nadoknadi štetu koju ugovorene strane sporazumno utvrđuju u jednokratnom iznosu u visini od 24 mesečnih bruto primanja ostvarenih u periodu pre prestanka radnog odnosa kod poslodavca, s tim da isplata štete dospeva na prvi poziv poslodavca. 3) U slučaju iz prethodnog stava poslodavac zadržava pravo i na naplatu štete koja premašuje naznačeni iznos ugovorene štete. Moje pitanje je da li on moze da me tuzi i trazi 24 bruto zarade ako se zaposlim u firmi iste delatnosti s’obzirom da se u ugovoru ne spominje isplata ugovorene naknade iz zakona o radu (clan 162). Unapred zahvalan, M.

Poštovani M.,

Vaš problem sa poslodavcem je aktuelan problem mnogih zaposlenih poslednjih godinu dana. Naime kada je u pitanju Vaš slučaj, poslodavac postupa protivpravno i protivpravno Vas je obavezao na tzv „klauzulu zabrane konkurencije“ iz čl 161. i 162. Zakon o radu iz dva razloga: 
1) Klauzula zabrane konkurencije se odnosi na rukovodeća radna mesta (direktori, načelnici i sl.) i radna mesta na kojim se stiču posebna znanja (što se svakako restriktivno tumaču u R.Srbiji) odnosno kako je u predmetnom Aneksu navedeno sticanje posebnih tehnoloških znanja. To bi moglo da se odnosi na primera radi naučnika Instituta „Vinča“ ali nikako na Vaše radno mesto;
2) Ukoliko poslodavac želi več da Vas obaveže da se 2 godine ne bavite istom delatnošću, onda u tom slučaju mora da Vam isplati naknadu za te 2 godine u iznosu od 24 prosečne mesečne plate i tek onda može da Vas obaveže da se ne bavite istom delatnošću, a s obzirom da se u predmetnom Aneksu isto ne spominje odnosno ne ugovara, Aneks Vas ne obavezuje.
Poslodavac naravno može da Vas tuži, ali ne može nikako dobiti taj spor tako da mislim da je u pitanju čisto blefiranje Vašeg poslodavca. Ukoliko isti vrši bilo kakav pritisak na Vas ili članove Vaše porodice, možete ga prijaviti Inspekciji rada ili tužiti. 
Ukoliko imate nekih nejasnoća ili dodatnih pitanja stojim Vam na raspolaganju!


S poštovanjem,

dipl.pravnik Marko Zdravković