Posle smrti moga oca, u martu ove godine, ocekivala sam da ce maticar, po sluzbenoj duznosti, procesuirati ostavinski postupak, jer sam bila u slicnoj situaciji pre nekoliko godina kada je tako postupljeno. Ne pratim propise pa ne znam kako sada stoje stvari u vezi sa tim. Do danas naslednici nisu dobili od suda nikakvo pismeno. Kako da napisem predlog za pokretanje ostavinskog postupka? Unapred zahvaljujem S.P.

Poštovana,

Iako je odredbom čl. 92 Zakona o vanparničnom postupku  („Sl. glasnik SRS“, br. 25/82 i 48/88 i „Sl. glasnik RS“, br. 46/95 – dr. zakon i 18/2005) predviđeno da; Kad je neko lice umrlo ili je proglašeno za umrlo, matičar koji je nadležan da izvrši upis smrti u matičnu knjigu umrlih, dužan je da u roku od 30 dana po izvršenom upisu dostavi smrtovnicu ostavinskom sudu. Postupanje matičara po navedenoj odredbi više je izuzetak nego pravilo.

Obrazac za pokretanje ostavinskog postupka možete preuzeti ovde.