Kod dva vlasnika preduzeca uR.Srbije prilikom smrti jednog ko ima pravo nasleda. Umrli je vlasnik 51% a zivi49%.da li zivi suvlasnik ima pravo na potpuno naslede. Umrli nema decu -suprugu zivi su mu roditelji dali oni imaju pravo na naslede preduzeca.

Poštovani,

Udeli, odnosno akcije ostavioca su imovinska prava podobna nasleđivanju, tako da čine zaostavštinu ostavioca zajedno i jednako sa svim drugim njegovim pravima podobnim nasleđivanju član 1. stav 2. Zakona o nasleđivanju („Sl. glasnik RS“, br. 46/95 i 101/2003).

Roditelji ostavioca ukoliko ostavilac nema potomaka (dece) ili bračnog druga, nasleđuju zaostavštinu na jednake delove.