Zanima me dali u Srbiji se prizna diploma Zagrebackog zdravstvenog veleucilista ako mozete da mi date odgovor hvala vam unapred.

Poštovani,

Ukoliko je diploma stečena do 27. aprila 1992. god. priznaje se kao da je izdata u Republici Srbiji.

Ako je diploma stečena nakon ovog datuma, potrebno je izvršiti njeno priznavanje;

U postupku priznavanja radi zapošljavanja imaocu strane visokoškolske isprave utvrđuje se vrsta i nivo studija, kao i stručni, akademski, odnosno naučni naziv.

Priznavanje obavlja samostalna visokoškolska ustanova, na način i po postupku propisanim opštim aktom te ustanove.

Dakle, najbolje bi bilo obratiti se putem e-maila ili telefonom odgovarajućem fakultetu u Republici Srbiji za detaljne informacije.