Poštovani, Zaposlena sam u domaćoj firmi u stranom vlasništvu, sa stanovanjem u Beogradu. Na bolovanju povodom održavanja trudnoće sam od početka juna. Prosečna plata pre početka bolovanja mi je bila preko 5 prosečnih republičkih zarada. Pošto sam od početka bolovanja dobila samo jednu celu platu od firme (za prvih 30 dana, 65% od zarade), dalje sam na budžetu rzzo i toga sam svesna. Interesuje me koji je rok dobijanja rešenja od RZZO za naknadu zarade? Koliko RZZO ima pravo da kasni sa isplatama zarade, kao i grad Beograd? Da li imam pravo na punu zaradu do 5 prosečnih republičkih zarada? Da li možete okvirno da mi date formulu za izračunavanje zarade ili kolika bi mogla da bude za jul, avgust i septembar? Posle kog vremenskog perioda bi morala da angažujem pravnika zbog neiplaćivanja celokupne pripadajuće zarade? Srdačan pozdrav, Buduća mama

Poštovana,

Osnov za obračun naknade zarade (u daljem tekstu: osnov za naknadu zarade) koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, za zaposlene, čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodna tri meseca pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad.

Zaradu čini zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, utvrđena u skladu sa propisima o radu, i to:

1) osnovna zarada zaposlenog;

2) uvećana zarada po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu.

Za sve vreme isplate naknade zarade iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, za osiguranika koji ima prethodno osiguranje, osnov za naknadu utvrđuje se na opisan način.Osnov za naknadu zarade za svaki pojedinačni mesec koji ulazi u iznos prosečne zarade, ne može biti viši od najviše mesečne osnovice na koju se plaća doprinos za mesec koji ulazi u prosečan iznos zarade, u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Najviši osnov za naknadu zarade čini zbir najviših mesečnih osnovica na koje se plaća doprinos za svaki od tri meseca koji ulaze u prosečan iznos zarade.

Matična filijala je dužna da izvrši kontrolu dokumentacije i obračuna, odnosno utvrdi pravo na naknadu i visinu naknade i najkasnije u roku od 30 dana od prijema obračuna od poslodavca izvrši odgovarajućeg iznosa sredstava na poseban račun poslodavca.

Saradnik za Radno pravo

Tatjana Nikolić dipl. pravnik