Želim da pokrenem ostvinsku raspravu u ime moje majke. Njen otac (moj deda) umro je 1982.god. Od dece je imao samo nju. Bio je vlasnik kuće, a 1981.g. rešenjem o zaostavštini polovinu prepisuje svojoj venčanoj supruzi. Njegova supruga (mamina maćeha) umrla je 2003. godine.Oni u braku nisu imali dece. Moja majka nije pozivana od strane suda niti je potpisala bilo kakvu nasledničku izjavu. Zanima me da li moja majka ima pravo na polovinu dedinog vlasništva i šta se dešava sa drugom polovinom koja ostaje iza njegove žene s obzirom da ona nije imala dece? Hvala!

Poštovana,

Prema čl 9. Zakona o nasleđivanju („Sl. glasnik RS“, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) vaša majka je jedini zakonski nasledik, ona nasleđuje celokupnu zaostavštinu vašeg dede odnosno njenog oca.

Pokrenite ostavinski postupak, uputstvo i obrazac možete preuzeti sa našeg portala, predhodno iz katasra ili suda pribavite list nepokretnosti ili zemljišno knjž. uložak, biće vam potreban kao dokaz za pokretanje ostavinskog postupka ali na taj način ćete videti da li zaista postoji neko pravo ostaviočeve supruge na kući.

Ako je vaš deda zaista svojoj supruzi poklonio deo kuće, njeni naslednici će se odrediti na osnovu Zakona o nasleđivanju, za više informacija pogledajte ovde.