Poštovani, moji stric i strina bili su u braku i za svog života nisu imali dece. U katastru nepokretnosti stric je bio upisan u posedovnom listu kao vlasnik ½ kuće i ½ lokala, dok je na drugu polovinu kuće i lokala bio uknjižen moj pokojni otac (roditelji mog strica i oca su takođe pokojni). Juna 2010. godine podneo sam zahtev Opštinskom sudu za izdavanje sledećih sudskih isprava: 1. ostavinsko rešenje doneto od strane Opštinskog suda u januaru 2006. godine, na osnovu čega su se strinini naslednici uknjižili u posedovnom listu kao vlasnici ½ kuće i lokala i ½ lokala su prodale trećem licu, mada za života stric nije ostavio nikakav testament. U ovom predmetu ostavilac je moj pokojni stric a od strininih naslednika pokretača postupka nisam označen kao potencijalni naslednik po zakonu 2. ugovor o kupoprodaji overen kod Opštinskog suda u julu 2007. godine. Ovim ugovorom o kupoprodaji otuđena je ½ lokala na koji sam imao zakonsko nasledno pravo, ali je postupak od ostalih naslednika pokrenut bez prijavljivanja mene. Ugovor o kupoprodaji dostavljen mi je, međutim za ostavinsko rešenje u sudu tvrde da ga ne mogu naći, a ono mi je veoma važno jer bez njega ne mogu da pokrenem spor u sudu. Molim Vas da mi izađete u susret i odgovorite na koji način mogu doći do ostavinskog rešenja. Unapred zahvalan.

Poštovani,

Ako smo dobro razumeli, drugi naslednici su se uknjižili na osnovu spornog Ostavinskog rešenja. To dalje znači da se kod Službe za katastar nepokretnosti nalazi primerak spornog rešenja.

Prema čl. 232. Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 125/2004 i 111/2009) Ako se isprava nalazi kod državnog organa ili preduzeća ili druge organizacije kojima je povereno vršenje javnog ovlašćenja, a sama stranka ne može izdejstvovati da se isprava preda ili pokaže, sud će na predlog stranke ili po službenoj dužnosti pribaviti ovu ispravu.

Dakle, Sud će na osnovu vašeg predloga pribaviti ovu ispravu.