Da li je moguće da, shodno odredbi člana 187 zakona o radu, trudnica koja teško krši radne obaveze i svojom krivicom izvrši više povreda, ne može dobiti otkaz?

Poštovani,

Zaposlenoj za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta ne može prestati radni odnos i to po bilo kom osnovu.

Posebnu zaštitu od otkaza ugovora o radu u smislu člana 187. Zakona, ne može imati zaposlena žena u toku trajanja ugovorenog probnog rada. Takođe posebnu zaštitu ne uživa zaposlena za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta koja je zasnovala radni odnos na određeno vreme.

Saradnik za Radno pravo

Tatjana Nikolić dipl. pravnik