da li se krivicno delo iznude (clan 214 kz) goni po sluzbenoj duznosti ili samo po privatnoj tuzbi.Da li u ovom drugom slucaju tuzilac (dakle ako je privatno lice)mora biti prisutan na sudjenju ili ga moze zastupati neko drugi (advokat) s obzirom da postoje razlozi iz kojih je malo verovatno da ce se tuzilac pojaviti u Srbiji jer zivi i radi u inostranstvu.Kolika je zaprecena kazna za iznudu? —

Postovani,

Krivicno delo iznude je krivicno delo koje se goni po sluzbenoj duznosti, osim kada javni tuzilac nadje da nema osnova da preduzme krivicno gonjenje, on ce u tom slucaju obavestiti ostecenog da preduzme krivicno gonjenje u roku od 8 dana od prijema tog obavestenja, pri tom ce ga pouciti koje radnje da preduzme.

Nije moguce izbeci sudjenje na  nacin  da advokat zameni ostecenog ili okrivljenog u postupku, tako da se ovaj ne pojavljuje, bez obzira sto je u inostranstvu stranka se mora pojaviti.

Ukoliko neko, recimo, podnese privatnu tuzbu za neko krivicno delo, pa ne dodje na glavni pretres iako je uredno  pozvan ili mu se nije mogao uruciti poziv zbog neprijavljivanja adrese, smatrace se da je odustao od tuzbe. Postoji izuzetak od ovog pravila, koji istice da se glavni pretres moze odrzati i ako ne dodje osteceni kao tuzilac ili privatni tuzilac, ako je sudu podneo predlog da se glavni pretres odrzi u njegovom odsustvu.

Za iznudu je zaprecena kazna (za osnovno stav ) od jedne do osam godina, a ako je pribavljena imovinska korist u iznosu preko 450.000 dinara zatvr od dve do deset godina, dok se za pribavljenu imovinsku korist u iznosu od 1.500.000 dinara moze dobiti zatvorska kazna od 3 do 12 godina. takodje, ako je delo izvrseno od strane grupe, predvidjena je kazna od 5 do 15 godina, a ako je iznudu izvrsila organizovana kriminalna grupa – zatvor u trajanju od najmanje 5 godina.