Ukoliko radnik Nacionalne sluzbe za zaposljavanje izda potvrdu o visini naknade korisnika naknade za nezaposljene nekom trecem fizickom licu a pritom su podaci u potpunosti tacni i nisu zloupotrebljeni da li time cini krivicno delo i kakve su posledice za ucinjeno delo.Kakve posledice moze da snosi predpostavljeni radnika koji je ucinio pomenuto delo?

Postovani,

Krivicni zakonik predvidja krivicno delo Nesavestan rad u sluzbi ( clan 361) , kojim je, dakle, predvidjeno da sluzbeno lice koje prekrsi zakon,  drugi propis ili opsti akt propustanjem duznosti nadzora ili na drugi nacin ocigledno nesavesno postupa iako je bilo svesno ili je bilo duzno i moralo biti svesno da usled toga moze nastupiti teza povreda prava drugog ili imovinska steta u iznosu od 450.000 dinara, pa takva povreda odnosno steta nastupi, vrsi ovo delo. Dakle da bi nastalo ovo delo mora nastupiti steta ili mora doci do druge povrede prava. A, mora postojati i poseban umisljaj ucinioca, dakle on mora biti svestan ili da je morao biti svestan, da usled toga…  Pretpostavljeni moze, eventualno disciplinski odgovarati, kao i lice koje je izdalo takvu potvrdu trecem, ali u ovom slucaju, kako stoje stvari nema osnova za  napred izneto krivicno delo.

Pro Bono