Postovani, zaposlena sam kao nastavnik u osnovnoj skoli,u junu mesecu tekuce godine u skoli je obavljeno bodovanje tehnoloskih viskova prema kriterijumima izPKU,i ja samnakon toga proglasena tehnoloskim viskom(imala sam 3 boda manje od kolege).Posto sam uvidom u dokumentaciju koju je kolega podneo uocila nepravilnost(resenjenacionalne sluzbe za zaposljavanje iz 2001 pokome njegov otac ostvaruje pravo na mesecnu nadoknadu u visini od 100% republickog proseka)podnela sam prigovor komisiji za bodovanje.Obzirom da je resenje iz 2001 godinei time se ne dobija realno imovno stanje kolege (prosek primanja po clanu domacinstva)Komisija je od kolege zahtevala da donese sa biroa potvrdu o primanjima iz tekuceg meseca.Kolega je pri podnosenju nove dokumentacije rekao da se radi o BRUTO iznosu (iako to na potvrdi nije bilo prtecizirano)paje komisija od skolskog blagajnika zahtevala da izracuna NETO iznos ,sto je ovaj i ucinoi i to upisao grafitnom olovkom na potvrdi sa biroa.KOmisija uzima u obzir taj “NETO“ iznos i utvrdjuje da prosek clanova po domacinstvu kod kolege iznosi od 50-70% republickog proseka i da on ostvaruje pravo na 3 boda po tom osnovu,te sam ja ponovo tehnoloski visak.Medjutim da su pravo cenjeni podaci sa potvrde to ne bi bio slucaj pa je jasno da sam ostecena ponovo.Na ovakvu odluku sam podnela zalbu skolskom odboru i bila sam odbijena.U medjuvremenu sam preuzeta u drugu skolu ali sam ponovo podnela zalbu skolskomodboru na resenje o prestanku potrebe za mojim radom.U januaru koleginica iz skole odlazi u penziju i ponovo ce biti potrebe za mojim radom.Po zakonuo radu imam prednost pri zaposljavanju (kao tehnoloski visak) a i ostala sam da radim utoj skoli sa 15% da li onda ja imam pravo na casove pomenute koleginice i sta ako casove dobije radnok iz druge skole imam li onda pravo zalbe na takvu odluku.Molim Vas da mi date vase strucno misljenje o opisanoj situaciji kao i pravni savet sta mogu da ucinim u vezi sa ovom situacijom. unapred zahvalna

Poštovana,

Ako je rešenje o proglašenju Vas za višak zaista doneto u skladu sa pogrešnom ocenom i dodelom bodova od strane poslodavca, zakonitost istog ste mogli da osporavate sudskim putem, međutim rok za podnošenje ove tužbe je 90 dana nakon prestanka radnog odnosa, što je rekla bih u Vašem slučaju  isteklo.

Kako ste takođe već preduzeli sve ono što je bilo do Vas i ono što ste sami mogli učiniti, podneli žalbu školskom odboru  itd. koja Vam nije uvažena, sada povodom već sprovedene odluke poslodavca i usled proteka zakonskih rokova, ne možete mnogo učiniti.

Ono u čemu vidim mogućnost zaštite Vašeg prava jeste Vaše ponovno zapošljavanje sa punim radnim vremenom odnosno na pun fond časova, u slučaju potrebe škole u kojoj ste radili za zapošljavanjem nekog na Vašem radnom mestu.

Ukoliko do otvaranja potrebe za tim dođe pre isteka 6 meseci od dana prestanka Vašeg radnog odnosa, imate pravo prvenstva tj.poslodavac je dužan da prvo Vama ponudi posao.

Ukoliko pak do toga ne dođe, slučaj prijavite nadležnoj Inspekciji rada. Obratite nam se svakako radi dalje pravne pomoći, ako dođe do napred opisane situacije.

Radmila Ješić dipl. pravnik

Stručni saradnik za radno pravo