Poštovani, molim Vas da mi pojasnite rečenicu: „Tužbe se mogu podneti u subjektivnom roku od 30 dana od dana saznanja za nastalo smetanje državine i učinioca, a najkasnije u roku od 1 godine od nastalog smetanja. Oba roka su prekluzivna.“ Da li to znači da smetanje poseda može da se prijavi i nakon 30 dana od dana kada je smetanje izvršeno? Hvala puno

Poštovana,

Subjektivi rok– teče od dana kada ste vi saznali za smetanje (primetili da je komšija isekao ogradu, istovario građevinski materijal u vaše dvorište itd.).

Objektivni rok– teče od dana kada je smetanje nastalo (kada je komšija isekao ogradu, istovario građevinski materijal u vaše dvorište itd.). Protekom ovog roka ne može se više zahtevati sudska zaštita, bez obzira na činjenicu da ste vi saznali za smetanje tek posle 18 meseci.

Dakle, ukoliko nije proteklo 30 dana od dana kada ste za smetanje saznali i 1 godina od dana kada je smetanje nastalo, možete zahtevati sudsku zaštitu.