Postovani, potreban mi je Vas hitan odgovor! Da li se moze otkazati ugovor o radu zaposlenom koji na probnom radu nije pokazao odgovarajuce radne i strucne sposobnosti,a koji se istovremeno nalazi na bolovanju? Ugovoreni probni rad istice kroz par dana. Hvala Vam unapred.

Poštovani,

U članu 36. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je da se ugovorom o radu može ugovoriti probni rad.

Probni rad može da traje najduže šest meseci. Za vreme probnog rada poslodavac i zaposleni mogu da otkažu ugovor o radu sa otkaznim rokom koji ne može biti kraći od pet radnih dana.

Zaposlenom koji za vreme probnog rada nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti prestaje radni odnos danom isteka roka određenog ugovorom o radu. Ugovor o radu može da se otkaže za vreme dok traje probni rad, kao i po isteku ugovorenog vremena probnog rada. Ako se ugovor o radu otkazuje u toku probnog rada otkazni rok iznosi najmanje pet radnih dana.

Po isteku probnog rada, takođe može da se otkaže ugovor o radu zbog toga što zaposleni nije pokazao odgovarajuću stručnost i rezultate rada. Kako bolovanje ne predstavlja zaštitu od otkaza ugovora o radu, to se generalno zaposlenom na  bolovanju može otkazati ugovor o radu i pod takvim okolnostima.U svakom slučaju, poslodavac je dužan da otkaz ugovora o radu dâ u skladu sa članom 185. Zakona, što znači da samo rešenje o otkazu ugovora o radu mora da sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku.

Obrazloženje treba da sadrži očekivane rezultate rada koje zaposleni na probnom radu treba da ostvari, kao i razloge kojima se poslodavac rukovodio za donošenje rešenja o otkazu, a koji ukazuju da zaposleni nije zadovoljio na probnom radu, odnosno ostvario očekivane rezultate rada.

Ugovor o radu otkazuje se rešenjem, u pisanom obliku, i obavezno sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku.Rešenje mora da se dostavi zaposlenom lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog. Ako poslodavac zaposlenom nije mogao da dostavi rešenje na taj način, dužan je da o tome sačini pismenu belešku. U ovom slučaju rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli poslodavca i po isteku osam dana od dana objavljivanja smatra se dostavljenim.

Saradnik za Radno pravo

Tatjana Nikolić dipl. pravnik