Popisane su mi stvari u kuci, posle popisa s ocem sam podelio ekonomsku zajednicu posto se sve vodi na oca da li imaju prava da odnesu te stvari iz kuce,rekli su da ce doci vestak da proceni stvari i da odnesu.proslo je 15 dana jos nisu dosli a trebalo je kako su rekli za 7-8 dana da dodju.da li ih je usporilo to sto smo podelili ekonomsku zajednicu i da li ce opet doci.

Poštovani,

Vaš otac kao vlasnik stvari ima pravo koje sprečava izvršenje na njima, pa može u skladu sa članom 23 Zakona o izvršnom postupku sve do okončanja izvršnog postupka izjaviti prigovor prvostepenom sudu, kojim traži da se izvršenje na tim stvarima proglasi nedopuštenim.U Prigovoru moraju se mora učini verovatnim pravo svojine u pogledu predmeta izvršenja, jer u suprotnom će Sud rešenjem odbaciti prigovor. Tako da je potrebno da u što hitnijem roku dostavite ovaj prigovor sudu.

Kao što ste naveli, Sudski izvršitelj je već izvršio popis stvari i sastavio zapisnik. Što se tiče procene stvari u izvršenju ona je predviđena članom 80 Zakona o izvršnom postupku.Često se prilikom popisa stvari vrši i njihova procena.

Procenu vrši sudski izvršitelj, a ako je to potrebno stručno lice ili veštak koga odredi sud. (Procena se vrši na osnovu tržišne cene takve stvari u mestu popisa, a sud može tražiti i izveštaj o ceni stvari od odgovarajućih organizacija i institucija (a postoji i mogućnost da izvršni poverilac i izvršni dužnik mogu sporazumno utvrditi vrednost stvari).

Ako sud odrediti da procenu stvari obavi veštak, o tome će doneti Rešenje o određivanju veštačenja, i odrediti sudskog veštaka. Tako da je potrebno da sud prvo donese to rešenje, pa tek onda će veštak izvršiti procenu stvari.