Poštovani, ostavinskom raspravom sam dobio 1/3 a sestra 2/3 imovine koja se sastoji od vikendice i stana. Vikendicu i stan koristi sestra, ne želi da proda, ne želi zamenu, jedino mi nudi da me isplati u novcu u iznosu koji je 1/10 vrednosti nasleđenih nekretnina. Kako i kojim putem da zakonski ostvarim svoja prava jer dogovorom, nažalost, ne uspevam?

Poštovani,

Prema čl. 148.- 154. Zakona o vanparničnom postupku („Sl. glasnik SRS“, br. 25/82 i 48/88 i „Sl. glasnik RS“, br. 46/95 ,18/2005), možete podneti Sudu,Predlog o deobi zajedničkih stvari, ako se radi o nepokretnostima  čija je fizička deoba nemoguća, Sud će odrediti da se nepokretnosti prodaju i da se na taj način razvrgne suvlasnička zajednica.