Pod kojim uslovima i kome se podnosi zahtev za preispitavanje sudske/sudijske odluke. Hvala.

Poštovani,

Vanredni pravni lek zahtev za vanredno preispitivanje pravnosnažne presude je ukinut Izmenama zakonika o krivičnom postupku.

Advokatska kancelarija Cvjetićanin