Kako da podnesem predlog za izvršenje naplate sudskih troškova od fizičkog lica kojem je adresa nepoznata? Da li je moguće predlog za izvršenje uputiti pravnom zastupniku te osobe (pravnom zastupniku koji je vodio spor u ime stranke)? Pozdrav i hvala

Poštovani,

Shodno čl. 49. Zakona o izvršnom postupku  u predlog za izvršenje  moraju biti naznačeni: izvršni poverilac i izvršni dužnik, izvršna ili verodostojna isprava, obaveze izvršnog dužnika, sredstva i predmeti izvršenja, kao i drugi podaci koji su potrebni za sprovođenje izvršenja.

Što se tiče podataka o izvršnom dužniku, mora biti navedeno njegovo  ime i prezime i adresa, kako bi mu se uručilo Rešenje o izvršenju (mora se lično uručiti).

Ukoliko se ne navede tačna adresa, sud neće moći da uruči rešenje o izvršenju. U toku postupka, sud će tražiti od vas kao izvršnog poverioca da dostavite tačnu adresu izvršnog dužnika ili će obustaviti postupak. Naš savet je da pre pokretanja izvršnog postupka pokušate da saznate adresu izvršnog dužnika, zbog mogućnosti obustave postupka.