Pre dve godine otvorila sam racun u banci. Kako je firma u medjuvremenu prestala da radi, nisam bila u mogucnosti da uplacujem dugovanje po cekovima.Danas mi je stiglo izvrsno resenje po osnovu duga dok do ovog momenta banka niti sud me nisu pozvali ni na jedno rociste ili dogovor o izmirenju.Kako sad postupiti? Resenje nisam primila u ruke jer ne zivim na toj adresi ali su ga dali komsijama koji nemaju ovlascenje da primaju moja dokumenta.Jos jednom napominjem da nisam dobila pre ovog ni jedan poziv za rociste. Molim vas da mi sto pre odgovorite jer ne znam sta da radim.

Poštovani,

banka je na osnovu duga koji imate prema njoj pokrenula izvršni postupak u cilju naplate svog potraživanja.Pretpostavljam da vam je banka poslala opomenu pred utuženje, ali da je vi niste primili jer više ne živite na toj adresi. Sud je na osnovu predloga za izvršenje koji je podnela banka doneo Rešenje o izvršenju i poslao ga na vašu adresu.

U skladu sa pravilima o dostavljanju čl 136. Zakona o parničnom postupku koja se primenjuju i u izvršnom postupku, Rešenje o izvršenju dostavlja se lično stranci.

Ako se lice kome se pismeno mora lično dostaviti ne zatekne tamo gde se dostavljanje ima izvršiti, dostavljač će se obavestiti kad i na kom mestu bi mogao to lice da zatekne i ostaviće mu kod njegovih odraslih članova domaćinstva, ili kod suseda pismeno obaveštenje da radi primanja pismena bude u određeni dan i sat u svom stanu(odnosno na svom radnom mestu).Tako da vam na osnovu pravila o dostavljanju sud mora lično uručiti Rešenje o izvršenju. Dostavu pismena sud će pokušati i preko lica zaposlenog u sudu(sudskog pozivara), odnosno sudskog izvršitelja.

Kad primite Rešenje o izvršenju, imate pravo da u roku od tri dana od dana prijema Rešenja uložite žalbu na Rešenje i navedete sve činjenice i dokaze koji idu u vašu korist.