Da li je moguce da izvrsni poverilac posle godinu i po dana ostvari pravo na izvrsenje( u pitanju je dodela pokretnih stvari posle razvoda braka ) mada je vec odlazio u stan gde se nalaze stvari koje potrazuje i svaki put uzme samo po nekoliko stvari a za ostatak koji nije hteo da odnese izjavi da mogu slobodno da se bace jer njemu vise ne trebaju. Sada potrazuje i te stvari za koje je rekao da se bace i dobio je izvrsno resenje. Napominjem da ja kao druga strana u sporu samo na jednom rocistu koje je odrzano pre godinu i po dana sam mu sve zajdnicke stvari dala nadajuci se da ce se sve okoncati na tom poravnanju i da ce bivsi suprug biti zadovoljan time sto je dobio sve stvari.Inace te stvari su se nalazile u stanu moje majke a ona je posle nekoliko bezuspesnih poziva bivsem suprugu da dodje i odnese stvari bacila nkoliko stvari koje su joj smetale da obnovi svoj stan novim stvarima. Ja sam ulozila zalbu na resenje o izvrsenju ali ne znam da li ce to imati nekog efekta ili cu morati da bivsem suprugu koji se ocigledno izivljava i posle 6 g. od razvoda braka,nadoknadim stetu. Napominjem da on potrazuje i serpe i posteljinu koja ,slozicete se, posle 20 g. upotrebe nisu vise u kompletu. Sta mi je ciniti? Napomena da je brak razveden zbog nasilja u porodici.

Poštovani,

iz vašeg pitanja,  zaključujem da ste vi i vaš bivši muž izvršili deobu zajedničkih stvari posle razvoda braka.Na održanom ročištu postigli ste poravnanje o uslovima i načinu deobe, pa je sud na osnovu tog sporazuma doneo rešenje o deobi zajedničkih stvari  koje su pripale vašem mužu, sve u skladu sa članom 154. Zakona o vanparničnom postupku.

Vaš bivši muž je na osnovu tog rešenja koje je postalo pravnosnažno i izvršno podneo Predlog za izvršenje radi predaje tih pokretnih stvari. U skladu sa članom 379. Zakona o obligacionim odnosima  sva potraživanja koja su utvrđena pravnosnažnom sudskom odlukom, ili poravnanjem pred sudom  zastarevaju za deset godina, tako da njegovo potraživanje nije zastarelo i ima pravo da podnese predlog za izvršenje.

Vi ste shodno članu 12. Zakona o izvršnom postupku uložili pravni lek – Žalbu na rešenju o izvršenju i  pretpostavljam da ste u njoj naveli sve činjenicei dostavili dokaze  koje govore u prilog tome da je njegovo potraživanje prestalo na tim stvarima posle zaključenog poravnanja.

O vašoj  žalbi odlučuje drugostepeni sudshodno članu 14. Zakona o izvršnom postupku, koji može odbiti vašu žalbu kao neosnovanu, i potvrditi Rešenje o izvršenju, ili usvojiti vašu žalbu, ukinuti rešenje o izvršenju i vratiti predmet prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.Od odluke drugostepenog suda zavisi dalji postupak u ovom izvršnom predmetu.