Da li se Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima („Sl. glasnik RS“ br 11/2006)sada primenjuje ili je posle njega donet novi pravilnik, koji reguliše ovu materiju? Da li je zaposleni u zdravstvu obavezan da se vakciniše, protiv npr. hepatitisa B. Unapred hvala!

Poštovana,

Navedeni Pravilinik je trenutno važeći. Čl. 34. Pravilnika propisao je obaveznu vakcinaciju protiv: Hepatitisa B, besnila, tetanusa, kod svih lica u zdravstvenim ustanovama uključujući i studente i učenike na praksi. Ali samo oni zaposleni koji dolaze u neposredan kontakt sa infektivnim materijalom (krv ili serum). (tako da ova obveza ne bi važila, npr. za administrativne radnike zaposlene u bolnici itd.).