DA LI MOŽE DA SE RASKINE UGOVOR O POKLONU NEPOKRETNOSTI

Poštovani,

Poklonodavac i poklonoprimac mogu sporazumno raskinuti ugovor o poklonu koji su zaključili.

Poklonodavac može zahtevati povraćaj poklonjenog, primenom pravnih pravila imovinskog prava bivšeg Građanskog zakonika za Kraljevinu Srbiju koja se primenjuju u skladu sa odredbama Zakona o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6.4.1941. godine i za vreme neprijateljske okupacije, usled prekomernog osiromašenja i grube neblagodarnosti poklonoprimca.