Poštovani, živela sam sa roditeljima,sestrom i mojim sinom u zajedničkom domaćinstvu od mog razvoda 199X.god.Imam mlađu sestru koja se udala 199X.god i izašla iz zajedničkog stana.Majka mi je preminula 199X.god.Od tada ja živim sa ocem i mojim sinom u stanu koji je vlasništvo mog oca. Moj otac bi želeo da stan u kome živimo nasledi moj sin tj njegov unuk. Koji je pravni lek za to ? S poštovanjem,

Poštovana,

Vaš otac može testamentom raspolagati svojom zaostavštinom i ostaviti stan svom unuku.

Međutim, Zakon štiti pravo naslednika koji se nazivaju nužnim naslednicima ( vi i vaša sestra ste nužni naslednici vašeg oca). Ukoliko vaš otac povredi nužni deo vaše setre, koji iznosi ¼ zaostavštine, ona ima pravo da zahteva da joj se ovaj deo namiri.

Vaš otac može vašu sestru isključiti iz prava na nužni deo ako za to postoji zakonski razlog: tj. ako se povredom neke zakonske ili moralne obaveze teže ogrešila o njega, kao primere Zakon navodi:

1.      Uvredljivo i grubo ponašanje prema ostaviocu

2.      Činjenje umišljajnog krivičnog dela prema ostaviocu, njegovom detetu, usvojeniku, roditelju ili supružniku.

3.       Odavanje neradu ili nepoštenom životu

Vaš sin može sa ostaviocem zaključiti ugovor o doživotnom izdržavanju (ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.). Na ovaj način isključeno je pravo nužnih naslednika na stvarima koja su predmet ugovora.

Naš savet je da se za više informacija obratite Službi besplatne pravne pomoći pri Opštini ili advokatu.