Postovanje, moj otac je bio imenovan na funkciju direktora Fonda za razvoj, koji je osnovala lokalna samouprava. Medjutim, taj fond nikada nije radio, niti su sredstva za rad bila obezbedjena. Otac je imao samo prostoriju i tel. Zanima me da li moze tuziti opstinu i traziti naknadu zarade, troskove prevoza, regres i sl.?

Poštovana,

Nema dovoljno podataka za kvalitetan i pouzdan odgovor. Da bi   Vam odgovorili morali bi  smo imati kompletna osnivačka akta pomenutog Fonda. Pitanje je da li i kolikoj meri lokalna samouprava izvršila svoje obaveze prema Fondu? I da li je isti bio uredno registrovan i  da li je posedovao PIB, sopsteveni račun?

Kažete da nisu obezbeđen sredstva za rad. Da li su ta sredstva bila predviđena osnivačkim aktom Fonda i da li je lokalna samouprava trebala iz svog Budžeta da ih obezbedi?

To su pitanja na koja treba prvo pronaći odgovor… Ne znamo ni da li je vaš otac zasnovao radni odnos sa Fondom ili je imao neki drugi ugovor sa istim? Ukoliko je Fond uredno osnovan, a Vaš otac  imao zasnovan radni odnos, ili na primer rešenje o postavljenju, onda bi mogao da tuži Fond za plate i regres.  S tim, što bi Fond ukoliko,  je posotojala obaveza osnivača ili nekog drugog  da obezbedi sredstva mogao da podnese tužbu protiv osnivača i potražuje  „obećana sredstva“.

Sve ovo se zasniva na mnogo  pretpostavki, jer za pouzdan odgovoro trebalo bi  dobiti dodatne informacije, koje predstavljaju svojevrsna predhodna pitanja.

Advokatska kancelarija Savić