Moj brat kasni 3 rate za stanbeni hipotekarni kredit. Molim vas da mi kazete da li banka odmah aktivira hipotku,da li je to duzi ili kraci proces. Da li se sud najprije obraca vlasniku stana,za dogovor ili se odmah oduzima stan.

Poštovani,

pre raskida ugovora o kreditu i pokretanja vansudskog postupka namirenja i prodaje nepokretnosti na kojoj je ustanovljena hipoteka,  u cilju naplate svog potraživanja, banka organizuje sastanak sa dužnikom- klijentom radi dogovora oko kašnjanja po ratama kredita i mogućnosti restrukturiranja kredita.

Ukoliko se dogovor ne postigne, banka pokreće vansudski postupak namirenja i prodaje nepokretnosti na kojoj je ustanovljena hipoteka u skladu sa Zakonom o hipoteci( pogledati temu na našem sajtu Hipoteka)