Dana, 29. 09. 2010. god izrečena mi je mera prestanka radnog odnosa zbog davanja nastavnicima osnovne škole netačnog uputstva , koje se odnosi na delovodni broj i datum na svedočanstvima završnih razreda, pa su svedočanstva proglašena ništavim od strane direktora škole. Molim Vas da mi odgovorite da li je to moglo biti ispravljeno kao tehnička greška, umesto što mi se izriče prestanak radnog odnosa, zbog povrede obaveze iz člana 141st. 1. tač. 14ZOBS-A. Da li je u redu što je rasprava održana dok sam bila na bolovanju i bez moje odbrane. Direktor seu Zaključku o pokretanju disc. postupka i u rešenju kojim je izrečena disc. mera pozvao na pogrešan pravilnik, pa je grešku ispravio kada sam uložila prigovor. Da li je to u redu? Da li posle drugostepene odluke Školskog odbora,kojom će verovatno potvrditi njegovo rešenje imam elemenata da pokrenem radni spor i koje su mi šanse za uspeh?

Poštovana,

U Vašem slučaju dosta zavisi od opisa posla koji ste obavljali po Ugovoru koji je poslodavac otkazao zbog davanja pogrešnog uputstva i samim tim izdavanja pogrešnih svedočanstava, kao povrede Vaše radne obaveze.

Kada razmatramo osnovanost otkazivanja Ugovora o radu, veoma je važno da obratite pažnju na sledeće:

–          Da li Vam je dostavljeno Upozorenje o postojanju razloga za otkazivanje ugovora o radu i ostavljen rok od 5 radnih dana da se izjasnite (ukoliko nije ispoštovana ova procedura imate osnov za tužbu)

–          Da li je u pitanju  povreda radne obaveze koja je kao takva definisana u opštem aktu poslodavca ili Vašem ugovoru o radu(proverite da li se u Rešenju o otkazu poslodavac poziva na određeni član pravilnika o radu I sl., ukoliko ne, imate osnova za tužbu)

–          Da li ste ovakve propuste imali u ranijem periodu i po tom osnovu bili opominjani  pisanim putem (i da li je i to navedeno u Rešenju o otkazu, jer to može osnažiti osnovanost otkaza)

Takođe, poslodavac može pokrenuti disciplinski postupak i za vreme Vašeg odsustva, ali Vam mora na kućnu adresu poslati Upozorenje o otkazu i ostaviti rok od 5 radnih dana da se izjasnite na navode iz Upozorenja (što bi bio vid Vaše odbrane).

Takođe, s obzirom da je greška koju je poslodavac napravio, u pozivanju na pogrešan pravilnik, pretpostavljam ispravljena , sada je rešenje u redu u tom smislu.

Mada Vaš prigovor može biti dokaz više na sudu, u smislu nepravilno sprovedenog disciplinskog postupka.

Ipak, Vaš slučaj nije jednostavan i predlažem Vam konsultaciju i sa advokatom u vezi sa pokretanjem spora.

S poštovanjem,

Radmila Ješić

Stručni saradnik za radno pravo