POSTOVANI ; Podneo sam zahtev za legalizaciju bespravno izgradjenog objekta – u pitanju je ogradni zid oko placa na kome nema izgradjenih objekata. U meduvremenu sam dostavio nadleznim organima sva potrebna dokumenta ( fotografije, dokaz o vlasnistvu ) . Posle mesec dana dobio sam dopis da je dokumentacija nepotpuna i da je potrebna skica objekta (zida). Angazovao sam lice koje ima licencu i te skice sam uredno prijavio i predao. Nakon nepunih dva meseca opet sam dobio obavestenje da je dokumentacija nepotpuna. Otisao sam licno u Odeljenje za urbanizam i tamo su mi rekli da lice koje mi je pravilo skicu nema odgovarajucu licencu. Po njima nije vazeca LICENCA ODGOVORNOG IZVODJACA RADOVA vec traze LICENCU ODGOVORNOG PROJEKTANTA. Zanima me da li je to toliko bitna stvar da bi mi osporili sve sto sam predao i ako jeste u kom Zakonu ili Pravilniku mogu da procitam vise o tome. Jer lice koje mi je radilo skicu tvrdi da je sve u redu i da je u pitanju njihova (opstinska)samovolja. Nadam se da sam uspeo da pojasnim moj slucaj. Osim mene koliko sam uspeo da saznam postoji jos dosta slucajeva kao sto su moj.Unapred zahvalan i zeljno cekam odgovor. POZDRAV

Poštovani,

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009 i 81/2009 – ispr. – dalje: Zakon) uz zahtev za naknadno izdavanje građevinske dozvole, ( samo za porodične stambene objekte do 100 m2 i stambene objekte preko 100 m2 sa jednim stanom) podnosi se,  pored ostalog, i tehnički izveštaj o stanju objekta, instalacija, infrastrukturne mreže i spoljnjeg uređenja.

Članom 126. Zakona propisano je da tehničku dokumentaciju za izgradnju objekata može da izrađuje privredno društvo, odnosno drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koji su upisani u odgovarajući registar za izradu tehničke dokumentacije. Tehnička dokumentacija, prema ovom zakonu izrađuje se kao generalni projekat, idejni projekat, izvođački projekat i projekat izvedenog objekta. Sadržina projekta izvedenog objekta koji je, prema Zakonu, vrsta tehničke dokumentacije takođe je propisana  pravilnikom. Tehničku dokumentaciju potpisuje odgovorni projektant.

Dakle, iz navedenih odredbi proizlazi da tehničku dokumentaciju, u postupku legalizacije, a to je u konkretnom slučaju tehnički izveštaj o stanju objekta i projekat izvedenog objekta može da izrađuje privredno društvo ili drugo pravno lice, kao i preduzetnik ako su upisani u odgovarajući registar za izradu tehničke dokumentacije.

Potrebno je da lice koje vam je izradilo dokumentaciju zadovoljava ove uslove, tj. da je upisano u odgovarajući registar za izradu tehničke dokumentacije.