Poštovani, Zaposlena sam u turističkoj agenciji od 1.07.2010 godine. Poslodavac mi je isplatio samo zaradu za jul mesec (i to ne ceo iznos) i još uvek mi nije isplaćena zarada za avgust i septembar. Licenca turističke agencije se vodi na moje ima, obzirom da sam ja rukovodilac poslovnice. Prema ugovoru koji smo potpisali, poslodavac je dužan da mi plati i mesečnu kartu za prevoz, međutim od jula meseca kartu plaćam sama iz svog džepa,tj. od para kojih nemam, jer mi ne plaća zaradu. Na svako moje pitanje kada će plata, njegov odgovor je da ne zna, da nema para i da treba da se strpimo. Ja nemam zaista strpljenja i smatram da na taj način narušava sva moja prava na zaradu i na moj rad. Obzirom da planiram da dam otkaz,molim Vas da me posavetujete kako da se zaštitim i kako da budem sigurna da će mi po otkazu isplatiti zaostale zarade, jer pretpostavljam da to neće nikada uraditi. Molim Vas da mi objasnite postupak kojim bih mogla da se osiguram od mogućeg neisplaćivanja zarade, tj. šta bih sve trebala da znam pre nego što zaista dam otkaz. Unapred zahvalna,

Poštovana,

U skladu sa članom 110. Zakona o radu poslodavac je dužan da zaposlenom isplaćuje zaradu definisanu Ugovorom o radu i to u rokovima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu, najmanje jedanput mesečno, a najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec, te s tim u vezi ne postoji način da poslodavac izbegne ovu zakonsku obavezu prema zaposlenom. Takođe u vezi sa Vašom situacijom član 121. Zakona o radu obavezuje poslodavca na sledeće:

–          Poslodavac je dužan da zaposlenom prilikom svake isplate zarade i naknade zarade dostavi obračun.

–          Poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi obračun i za mesec za koji nije izvršio isplatu zarade, odnosno naknade zarade.

–          Uz obračun iz stava 2. ovog člana poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi i obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena i razloge zbog kojih nije izvršena isplata.

–          Obračun zarade, odnosno naknade zarade, iz stava 2. ovog člana poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi najdocnije do kraja meseca za prethodni mesec.

Kada je u pitanju Vaša mesečna karta za prevoz, članom 118. Zakona o radu je utvrđeno pravo zaposlenog na i naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada (kao I dnevnica za službena putovanja, ishranu u toku rada tj. topli obrok, regres ),i to u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, tako da je to takođe obaveza Vašeg poslodavca koju ne može izbeći.

S obzirom da planirate da prekinete radni odnos, moj savet Vam je da prvo poslodavcu uputite pisani zahtev za isplatu zaostalih zarada, a ukoliko ni to ne urodi plodom obavezno se pre prestanka radnog odnosa obratite nadležnoj Inspekciji rada.

U slučaju prestanka Vašeg radnog odnosa, Vaša prava i obaveze poslodavca s druge strane ostaju ista, a ako Vam poslodavac ne isplati sve zaostale zarade, naknade zarade i druga primanja koja ste ostvarili u radnom odnosu u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, imate rok od 3 godine od dana nastanka obaveze da tužite poslodavca (nakon isteka roka od 3 godine Vaše novčano potraživanje iz radnog odnosa će zastariti, te konsultujte i advokata u ovom periodu)  na taj način ostvarite isplatu zarada sa zakonskom zateznom kamatom.

S poštovanjem,

Radmila Ješić, Stručni saradnik za radno pravo