Poštovani, molim Vas da mi odgovorite da li osoba ima pravo da podnese zahtev o raskidu ugovora o radu poslodavcu u toku porodiljskog bolovanja.

Poštovani,

Prema članu 187. Zakona o radu za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da
otkaže ugovor o radu.

Međutim nema zakonskih smetnji da zaposlena za vreme trudnoće poslodavcu otkaže ugovor o radu.


Saradnik za Radno pravo

Tatjana Nikolić dipl. pravnik