2006 god. dobila sam pravosnažnu presudu,a u sporu sa bivšim poslodavcem. Tada je firma bila D.O.O. i imala je jednog jedinog osnivača ujedno i direktora.Do dana današnjeg nisam uspela da naplatim svoja potraživanja po presudi. Izlazio je sudski izvršitelj koji je konstatovao da su prostorije firme prazne i da ne postoji nikakva imovina iz koje bi bilo naplaćeno to potraživanje. Moje oitanje glasi. Dali postoji mogućnost da se sve naplati iz njegove lične ili porodične imovine (jer se verovatno oslobodio svega sa svog imena), postoji li mogućnost da podnesem krivičnu prijavu za zloupotrebu položaja iz radnog prava čak i za utaju poreza jer imam saznanja i za takve malverzacije, i ako postoji takva mogućnost na koji način to da učinim s obzirom da nemam materijalnih sredstava za advokate, takse i ostale troškove. Unapred se zahvaljujem.

Poštovana,

s obzirom da ste protiv izvršnog dužnika pokrenuli izvršni postupak popisom, procenom i prodajom pokretnih stvari, a kako je prilikom popisa konstatovano da izvršni dužnik  predmetnim stvarima ne raspolaže, vi možete nadležnom sudu, radi namirenja potraživanja u smislu člana 92 Zakona o izvršnom postupku podenti zahtev za dobijanje izjave o imovini izvršnog dužnika, čime stičete pravo da zahtevate sprovođenje izvršenja na njegovoj imovini koja vam do tada nije bila poznata. Pored navedenog vi, kao izvršni poverilac možete u svakom trenutku do okončanja postupaka predložiti promenu sredstva izvršenja i to plenidbu sredstava na računu izvršnog dužnika, odnosno izvršenje na nepokretnosti. Nevezano za postupak koji ste pokrenuli, možete nadležnom javnom tužiocu podneti krivičnu prijavu protiv odgovornog lica u preduzeću u kom ste bili zaposleni ukoliko smatrate da ima elemenata krivičnog dela Povrede prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja iz člana 163 Krivičnog zakonika ili krivičnog dela Poreske utaje iz člana 229.

Stručni saradnik za izvršni postupak
Nemanja Protić, diplomirani pravnik