Dobar dan, zamolila bih vas da mi odgovirite na sledece pitanje. Na koji vremenski period se najduze moze zabraniti upotreba motornog vozila? Naime, pocetkom 2009.god. sam platila novcanu kaznu jer sam napravila blazi sudar, ali mi je receno da u naredne 2 godine ne smem napraviti nijedan prekrasaj. Negde sredinom 2010.godine u naselju sam imala prekoracenje brzine koja je za nekih 30-ak kilometara vece od dozvoljene. Nedavno sam dobila i poziv da prekrsajnom sudu dostavim pismenu odbranu. Koji je najduzi vremenski period na koji mi mogu zabraniti upravljanje motornim vozilom? Hvala!

Postovana,

citiramo Vam clan Zakona o prekrsajima koji se odnosi na zabranu upravljanja motornim vozilom,

Zabrana upravljanja motornim vozilom

Član 52

Zabrana upravljanja motornim vozilom sastoji se u tome da se učiniocu zabrani upravljanje motornim vozilom.

Ako propisom kojim se određuje prekršaj nisu posebno predviđeni uslovi za izricanje zaštitne mere, mera se može izreći učiniocu prekršaja koji je učinio prekršaj protiv bezbednosti saobraćaja ili kad postoji opasnost da će ponovo učiniti prekršaj, odnosno čije ranije kršenje tih propisa pokazuje da je opasno da upravlja motornim vozilom.

Pri odlučivanju da li će se izreći ta mera uzeće se u obzir i to da li je učinilac vozač motornog vozila po zanimanju.

Zaštitna mera iz stava 1. ovog člana može se izreći u trajanju od trideset dana do jedne godine.

Vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u trajanje mere.