Poštovani, moj otac je vlasnik stana od 120 kv u podgorici,dva spojena stana od oko 80kv u budvi. stan u beogradu od 40kv kod hrama je kupljen na bratovljevo ime ali je majka, za života počela postupak preuzimanja tog stana po ugovoru o poklonu. nas je bilo troje dece.sestra je umrla pre majke. ima sina koji sa ocem živi u americi. za slučaj da je stan u beogradu majčin, kad umre otac kakva su nasledna prava tog deteta posle očeve smrti? po mom mišljenju ono nasledjuje ono što bi nasledila njegova majkla da je živa. jesam li u pravu? Hvala

Poštovana,

Pravo predstavljanja je nasledno pravilo koje omogućava potomcima srodnika ostavioca koji  ne može da nasledi (ne doživi trenutak smrti ostavioca, nedostojan, nesposoban, lišen prava na nužni deo ili isključen), da stupe na mesto svog predka dobijajući onaj deo koji bi on dobio da je postao naslednik.

Dakle, u pravu ste, u konkretnom slučaju dete stupa na mesto svoje majke i dobija onaj deo koji bi ona dobila da je nadživela ostavioca.