Pozdrav i sve pohvale vasem sajtu intersuje me da li je neko izuzet od sudskog izvrsenja ,jer sam na nekom sajtu procitao da postoji ogranicenje izvrsenja i izuzeti od sudskog izvrsenja,kao i po kom je to zakonu tj.clanu i kako bih mogao da se pozovem na taj clan, u prilogu evo kratkog isecka: clan 155. Izuzeti su od izvršenja: 1) primanje po osnovu zakonskog izdržavanja, naknade štete nastale usled ošteaenja zdravlja ili umanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i zbog izgubljenog izdržavanja usled smrti davaoca izdržavanja; 2) primanje po osnovu naknade zbog telesnog ošteaenja po propisima o invalidskom osiguranju; 3) primanje po osnovu socijalne pomoai; 4) primanje po osnovu privremene nezaposlenosti; 5) primanje po osnovu dodatka na decu; 6) primanje po osnovu stipendije i pomoai ueenicima i studentima; 7) primanje vojnika i pitomaca vojnih škola; 8) naknada za rad osu?enom u kazneno-popravnom zavodu, osim za potraživanja po osnovu zakonskog izdržavanja, kao i za potraživanje naknade štete prouzrokovane krivienim delom osu?enog; 9) druga potraživanja eiji je prenos zabranjen zakonom. Ogranieenje izvršenja clan 156. Izvršenje na zaradi i penziji, kao i na naknadi zarade može se sprovesti do iznosa od dve treaine zarade, penzije ili naknade zarade. Ako se izvršenje sprovodi na minimalnoj zaradi, predmet izvršenja može biti samo do jedne polovine iste. Odredba stava 1. ovog elana primenjuje se i na platu oficira, podoficira, vojnog službenika, kao i na primanja lica u rezervnom sastavu za vreme vojne službe. Izvršenje na primanju ratnih i mirnodopskih vojnih invalida po osnovu invalidnine, ortopedskog dodatka i invalidskog dodatka može se sprovesti samo za potraživanja po osnovu zakonskog izdržavanja, naknade štete nastale usled ošteaenja zdravlja ili umanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i zbog izgubljenog izdržavanja usled smrti davaoca izdržavanja, i to do iznosa od jedne polovine tog primanja. Izvršenje na primanju po osnovu naknade štete u vidu noveane rente koja se dosu?uje na osnovu pravila obligacionog prava, ugovora o doživotnom izdržavanju, kao i na primanju po osnovu ugovora o osiguranju života, može se sprovesti samo na delu koji prelazi iznos najviše stalne socijalne pomoai koja se isplaauje na podrueju na kome izvršni dužnik ima prebivalište. unapred zahvalan D.

Poštovani,
Citirani su članovi Zakona o izvršnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 125/2004) odnose se na Izuzimanje od izvršenja na potraživanjima izvršnog dužnika, takođe, kada su kao predmet izvršenja određene pokretne stvari zakon predviđa određene stvari koje se izuzimaju od izvršenja. Za više informacija pročitajte tekst na našem sajtu http://www.besplatnapravnapomoc.rs/izvrsni-postupak/izvrsenje-na-pokretnim-stvarima/.

S Poštovanjem,
Pro Bono