Molim Vas da mi odgovorite pod kojim uslovima je moguce raskinuti ugovor o poklonu? Ja sam tuzena strana, a tuziteljka je iznela niz neistinitosti i lazi: da sam ja od nje trazila pare, da je zivela kod mene dve godine u kuci pa sam ja izbacila jer vise nije imala para, da sam joj govorila da je luda, da treba da ide da se leci i sve tako neke slicne uvrede. sve pozivajuci se na navodnu “neblagodarnost“. Moje pitanje je da li sud uvazava takve navode i da li postoji mogucnost da sudija odbaci njenu tuzbu, ukoliko ja napisem argumentovan odgovor. Malo mi je to nejasno, jer onda ispada da je moja rec protiv njene i obrnuto. Unapred zahvaljujem na odgovoru,

Poštovana,

Ugovor o poklonu nije regulisan pozitivnim propisima pa se odredbe o opozivu tog ugovora nalaze u pravnim pravilima imovinskog prava. Prema  paragrafu 567. Srpskog građanskog zakonika, propisano je da poklonodavac može opozvati poklon ako nakon učinjenog poklona tako osiromaši da ne može živeti, kao i u slučaju kada poklonoprimac pokaže veliku neblagodarnost prema poklonodavcu, nanoseći štetu njegovom životu, delu, časti i narušavajući njegovu slobodu i imanje. Svaka neblagodarnost, moralna greška poklonoprimca prema poklonodavcu ne predstavlja razlog za opoziv ugovora o poklonu, već da neblagodarnost treba da bude „velika“ ili „gruba“ a njeno određivanje vrši se prema određenom standardu i shvatanjima društvene sredine u kojima se stranke nalaze.

U našoj sudskoj praksi prihvaćen je kao razlog za opoziv poklona fizičko zlostavljanje, bilo samog poklonodavca, bilo njegovog bliskog srodnika.

Nisu prihvaćeni kao razlog neblagodarnosti npr. obraćanje nadležnim organima u postupcima protiv poklonodavca, kao ni postupci koji se ne mogu kvalifikovati kao „velika“ ili „gruba“ neblagodarnost, već „manja“ ili „sitna. Sudovi nisu kvalifikovali kao grubu neblagodarnost ni odsustvo posebne pažnje, pomoći i zahvalnosti koju je poklonodavac očekivao, a nije dobio od poklonoprimca.

U odgovoru na tužbu navedite sve dokaze koji govore u prilog tome da prema tužilji niste pokazali grubu neblagodarnost.

Razlozi koje je tužilja navela govore u prilog tome da ste se poneli neblagodarno, da li se radi o „gruboj“ neblagodarnosti ceniće sud na osnovu svih okolnosti.

Naravno, ukoliko vi uspete da dokažete da su navodi tužilje neistiniti sud će usvojiti vaš zahtev i odbaciti tužbu.

Sud će ocenu doneti na osnovu raspoloživih dokaza, potrudite se da svoje navode potkrepite sa što više dokaza.

Izjava svedoka koji je tužilji izdavao stan u kome je živela u periodu kada je navodno živela u vašoj kući, takođe izjave komšija koji mogu da posvedoče da tužilja nije živela u vašoj kući itd. Dokazi su  koji vama itekako idu u prilog.