Koliko je maksimalan prekovremeni rad na godisnjem nivou ako svaki mesec u toku godine imam izmedju 30-40 prekovremenih sati s tim da mi je i sedmocasovno radno vreme a osmi sat odradjujem subotom 5 sati.

Poštovani,

U skladu sa članom 53. stav 2. Zakona o radu prekovremeni rad ne može da traje duže od osam časova nedeljno, niti duže od četiri časa dnevno po zaposlenom.

Ova odredba se primenjuje nezavisno od toga da li je u pitanju petodnevna ili šestodnevna radna nedelja (u Vašem slučaju).

Maksimalan broj sati na godišnjem nivou nije definisan, ali se može izračunati na osnovu gore navedene odredbe – prema maksimumu prekovremenog rada na nedeljnom nivou i broju nedelja u godini.

S poštovanjem,

Radmila Ješić, Stručni saradnik za radno pravo