Molim da mi objasnite da li za objekte koji su sagrađeni bez odobrenja za izgradnju mora da se radi poseban ELABORAT O ZAŠTITI OD POŽARA I ELABORAT O ZONAMA OPASNOSTI kad se radi legalizacija objekata za skladištenje žitarica.

Poštovani,

u Zakonu o planiranju i izgradnji od tehničke dokumentacije koja je neophodna radi izdavanja građevinske dozvole ELABORAT O ZAŠTITI OD POŽARA I ELABORAT O ZONAMA OPASNOSTI, nisu neophodni, ali su oni ipak neophodni za naknadno u postupku izdavanja upotrebne dozvole.

S poštovanjem,

Advokatska kancelarija Cvjetićanin