Poštovani, Molim Vas da mi odgovorite na na pitanje u vezi raskida ugovora u radu u toku porodiljskog bolovanja od strane zaposlenog u slučaju kada je zaposleni potpisao ugovor kompanije da je otkazni rok tri meseca. Da li to znači da postoji mogućnost da se pdnese zahtev za raskid ugovora tri meseca pre isteka porodiljskog bolovanja i da to ispuni zahtev ugovara kompanije ili je potrebno sačekati da bolovanje istekne i nakon toga podneti zahtev? Da li će u tom slučaju zaposleni morati da radi u kompaniji u naredna tri meseca koji su predviđeni ugovorom?

Poštovani,

Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u članu 187. propisuje posebnu zaštitu od otkaza ugovora o radu zaposlenoj ženi za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva
sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta odnosno, u ovim slučajevima poslodavac ne može zaposlenoj da otkaže ugovor o radu.

Ove odredbe predstavljaju zaštitu od otkaza ugovora o radu od strane poslodavca, a zaposlena u toku trudnoće ima pravo da poslodavcu otkaže ugovor o radu.

Stručni saradnik za radno pravo

Tatjana Nikolić dip. pravnik