U saobracajnom udesu poginula je vlasnica vozila, krivicom drugog ucesnika udesa. Da li pravo na naknadu materijalne stete na vozilu prelazi na naslednike, pa oni mogu traziti i naknadu ovog vida stete?

Poštovani,


Smatram da je moguće zahtevati naknadu štete pričinjene na vozilu bez obzira sto je vlasnica vozila poginula, ipak je napravljena i materijalna steta na vozilu koja se mora nekome nadoknaditi. Ovaj postupak možete pokrenuti nakon okončanja ostavinskog postupka, kada  se bude rešilo kome će taj (slupani) auto pripasti.

Inace, po osnovu nematerijalne stete isto možete  dobiti nadoknadu od osiguranja.


Stručni saradnik za oblast auto osiguranja,

Bogdan Vasić