Kako teče dalji postupak protiv osumnjičenog lica nakon odbijanja Osnovnog javnog tužilaštva da postupi po službenoj dužnosti i upućivanja na podnošenje privatnog gonjenja Osnovnom sudu. Hvala.

Upućivanjem na preduzimanje privatnog gonjenja,postajete nosioci aktivne procesne legitimacije u krivičnom postupku.Dalji tok gonjenja zavisi od toga u kojoj fazi postupka je tužilaštvo gonjenje obustavilo pa vam, u nedostatku više informacija možemo dati samo okviran odgovor.

Dakle,pravo na preduzimanje gonjenja morate iskoristiti u zakonskom roku od 8 dana od dobijanja obaveštenja od strane tužilaštva da ste upućeni na privatno gonjenje.

Ukoliko je za delo zaprećena kazna zatvora do 5 godina zatvora,u zavisnosti od toga u kojoj fazi je obustavljen postupak u tužlaštvu,a što nam u vašem slučaju nije poznato,gonjenje ćete preduzeti podnošenjem

1-predloga za preduzimanje  pojedinih istražnih radnji
ili
2-optužnog predloga(u kom slučaju će se postupak voditi po odredbama ZKP o skraćenom postupku)

Ukoliko je za delo zaprećena kazna preko 5 godina zatvora,gonjenje ćete preduzeti podnošenjem zahteva za sprovođenje istrage,koji se podnosi za to nadležnom sudu-istražnom odeljenju.

Ovo je ukratko postupak za pokretanje krivičnog gonjenja,a kako nam u vašem slučaju nisu poznate neke bitnih činjenica u vezi sa slučajem, ne možemo vam dati konkretniji odgovor.

Kako je krivični postupak izrazito formalan a sastavljanje navedenih podnesaka zahteva izvesno poznavanje materije i pozitivnog prava,na kraju vas upućujemo da se za pomoć u ovoj pravnoj stvari ipak obratite advokatu .Nadamo se da smo bili od pomoći.

Slobodan Radovanović
dipl.pravnik