za koliko vremena od nastanka saobracajne nesrece zastareva postupak za naknadu stete preko nadleznog suda ako sud nije zakazao ni jedno rociste vec dve godine

Postovani,

Zakon o obligacionim odnosima clanom 376 predvidja:

1) Potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kad je oštećenik doznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo.

(2) U svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kad je šteta nastala.

(3) Potraživanje naknade štete nastale povredom ugovorne obaveze zastareva za vreme određeno za zastarelost te obaveze.