Poštovani, supruga je obolela od multipleks skleroze. Zanima me da li je ona sa takvom dijagnozom oslobođena plaćanja carine prilikom uvoza vozila koje bi koristila za svoje potrebe i koje bi bilo registrovano na nju. Unapred Vam se zahvaljujem. S

Poštovani,

Prema odredbama člana 192. Carinskog zakona pored drugih kategorija i osobe obolele od multipleks skleroze oslobođene su  od plaćanja uvoznih dažbina na putničke automobile koje unesu ili prime iz inostranstva za ličnu upotrebu.

Radi korišćenja ove povlastice korisnik povlastice carinskom organu podnosi potvrdu o stepenu telesnog oštećenja, koju izdaje  nadležno ministarstvo.

Korisnik ove povlastice oslobođen je od plaćanja uvoznih dažbina na putnički automobil do 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.