mozete li mi reci sta treba da sadrzi zalba na resenje za porez na nasledstvo i poklon,ili da mi posaljete primer takve zalbe na e-mail

Poštovani,

U samoj žalbi na poresko rešenje potrebno je da navedete iz kojih razloga smatrate da je Poreska uprava donela nezakonito rešenje, kao i da iznesete dokaze za te tvrdnje.

Ukoliko smatrate da nije tačno određena visina poreske osnovice ili nadležni organ nije ispravno primenio određenu zakonsku odredbu ili iz nekog drugog razloga  potrebno je da to navedete u žalbi.

Odnosno,  u  žalbi se navode poreski upravni akt protiv kojeg se podnosi žalba, žalbeni razlozi i dokazi za poništenje, izmenu ili ukidanje tog akta. U postupku po žalbi potrebno je da dokažete činjenice na kojima zasnivate žalbu. Dužni ste   da žalbu potpišete.

Žalba se podnosi drugostepenom organu preko organa koji je doneo sporno rešenje u roku od 15 dana od dana kada vam je rešenje dostavljeno.