Postovani, da li za radno mesto Profesor tehnike i informatike imaju prednost kandidati sa zvanjem Profesor tehnike ili Profesor tehnike i informatike? Da li na osnovu prigovora na odluku o izboru kandidata, koju je direktor ponistio, moze doneti novu odluku o izboru kandidata pre razmatranja Skolskog odbora i donosenja odluka o tom prigovoru? Unapred zahvalna. S postovanjem,

Svaka školska ustanova ima svoj Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta i poslova na osnovu kojeg se, između ostalog, utvrđuju uslovi za određeno radno mesto. U datom Pravilniku je verujem tačno određeno zvanje i uslove koje kandidat treba da poseduje odnosno ispunjava, a ukoliko nije određeno onda je dispoziciono pravo direktora da odredi koje zvanje profesora ima prednost. U svakom slučaju Vam savetujem da zatržite uvid u Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta i poslova kako biste se informisali detaljnije.

Direktor škole odlučuje o prijemu u radni odnos nekog lica odnosno najboljeg kandidata bez obaveze konsultovanja sa Školskim odborom (to se određuje Statutom škole, mada postoje slučajevi kada je Statutom škole određeno suprotno), tako da ukoliko je Odluka poništena po prigovoru, direktor može doneti drugu posle proteka razumnog roka.

Ukoliko imate dodatnih pitanja stojim Vam na raspolaganju!
S poštovanjem,

Stručni saradnik;

dipl.pravnik Marko Zdravković