Poštovani, imam 30 godina. Poslednji put sam zdravstveno bio osiguran 2006 godine, kada sam i imao stalni radni odnos. Od tada, nisam bio u stalnom radnom odnosu, niti sam imao zdravstvenu zaštitu. Pre 7 dana sam se prijavio na biro za zapošljavanje, naravno kao nezaposleno lice koje ne prima nikakvu naknadu. Zanima me po kom osnovu i pod kojim uslovima sada mogu da ostvarim zdravsvenu zaštitu i izvadim zdravstvenu knjižicu. Gledao sam na sajtu zdravstvenog osiguranja, ali mi nije baš najjasnije. Živim sa majkom, koja je penzioner i koja ima penziju oko 19.000 dinara. Šta je na kraju meni potrebno da bih ostvario pravo na zdravstvenu zaštitu? 1. Kopija i original moje radne knjižice 2. M obrazac 3. Moja lična karta original i kopija 4. Majčina lična karta original i kopija 5. Njen poslednji ček od penzije Da li je to sve ili je potrebno još nešto, obzirom da majka i ja nemamo nepokretnu imovinu i da li su kopije radne knjižice, i ličnih karata potrebne da budu overene (opština ili sud)? Ljubazno osoblje iz Vojvode Vuka mi nije dalo nikakvu informaciju, vec su me blago receno otkacili u tri reci, pa zato pitam Vas. Hvala unapred,

Poštovani,

potrebna Vam je sledeća dokumentacija:

1. Izjava o prihodima za utvrđivanje cenzusa
2. Fotokopija lične karte podnosioca izjave i članova porodice (lična karta na uvid);
3. Dokaz o visini svih mesečnih prihoda za svakog člana porodice, koji se prilaže uz izjavu (ček o isplaćenoj penziji iz prethodnog kalendarskog meseca)
4. M obrazac
Ukoliko podnosilac izjave i članovi njegove porodice nemaju prihode i ne zadužuju se porezom, to se dokazuje:
– ako ne ostvaruju zaradu, penziju kao i ugovorenu naknadu: overenom fotokopijom radne knjižice ili izvodom iz matične evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih
– ako ne ostvaruju prihode od poljoprivrede, šumarstva, samostalne delatnosti, kapitala, nepokretnosti i kapitalne dobiti: uverenjem uprave javnih prihoda prema mestu prebivališta (za svakog člana porodice pojedinačno) da se ne zadužuje porezom na prihode koji podležu oporezivanju

Svojstvo člana porodice dokazuje se :
– za roditelje izvodom iz matične knjige rođenih za podnosioca izjave i roditelje

Stručni saradnik za Radno pravo,

Tatjana Nikolić, dipl. pravnik