Da li se istim Predlogom može tražiti i izvršenje na pokretnim i na nepokretnim stvarima kada je izvršni dužnik pravno lice i da li se smatra da lice ima vanknjižnu svojinu na objektu koji je završen, ako isti nije upisan u katastar a u proceduri je legalizacije?

Poštovani,

U skladu sa članom 49. Zakona o izvršnom postupku, u predlogu za izvršenje moraju biti naznačeni: izvršni poverilac i izvršni dužnik, izvršna ili verodostojna isprava, obaveze izvršnog dužnika, sredstva i predmeti izvršenja, kao i drugi podaci koji su potrebni za sprovođenje izvršenja.

Uz predlog za izvršenje, izvršni poverilac je dužan da priloži izvršnu ili verodostojnu ispravu u originalu ili overenoj kopiji i druge isprave kada je to ovim zakonom predviđeno.

Kako u predlogu moraju biti navedeni predmeti i sredstva izvršenja, znači da mogu biti označene i  nepokretnosti i pokretne stvari. Ali ako se navode u jednom predlogu moraju biti  navedeni alternativno.

Izvršenje na pokretnim stvarima sprovodi se, shodno članu 71. Zakona o izvršnom postupku popisom i procenom stvari, prodajom stvari i namirenjem izvršnog poverioca od iznosa dobijenog prodajom.

Sprovođenje Ižizvršenja na pokretnim stvarima možete tražiti na adresi sedišta izvršnog dužnika, odnosno njegove poslovne jedinice popisom, procenom prodajom

Izvršenje na nepokretnosti sprovodi se shodno članu 99. Zakona o izvršnom postupku zabeležbom rešenja o izvršenju u javnu knjigu, utvrđenjem vrednosti nepokretnosti, prodajom nepokretnosti i namirenjem izvršnih poverilaca iz iznosa dobijenog prodajom.

U vašem slučaju, kako nepokretnost nije uknjižena, primenjuju se pravila shodno članu 153. Zakona o izvršnom postupku koji navodi da će sud  rešenjem dozvoliti izvršenje na nepokretnosti u vanknjižnoj svojini izvršnog dužnika, ako izvršni poverilac dostavi ili označi, kao dokaz o vanknjižnoj svojini, građevinsku dozvolu koja glasi na ime izvršnog dužnika ili, ako građevinska dozvola ne glasi na ime izvršnog dužnika, isprave o pravnim poslovima koje vode sticanju svojine izvršnog dužnika.

Kako je predlog za izvršenje formalni akt, naša je preporuka da angažujete stručno lice za sastav i izradu istog.